ZHIPSTER DRIVER

FULL KONTROLL FÖR ALLA

Zhipster Driver är det mobila gränssnittet framtaget till chaufförer. Zhipster Driver skapar möjligheter att på uppdrag erhålla exakt och skarp information om status på leveranser. Bland annat finns följande funktionalitet där fokus är användarvänlighet för användaren att informera omvärlden om uppdraget:

  • Avisering inför ankomst via mail och SMS
  • Bekräftad lastning start/klar och bekräftad lossning start/klar
  • Avvikelsehantering med direkt återkoppling till uppdragsgivaren
Driver